Krif - kullerup refsvindinge Idræts Forening     KRIF           Kullerup -Refsvindinge - Idræts -Forening.
Klubhus: Juulskovvej 1 - 5853 Ørbæk

Referat fra afd. møde den 20 januar 2016

REFERAT

 

Afdelingsmøde

20. januar 2016

19.30 til 21.45

Lokalet over gymnastiksalen

 

Møde indkaldt af Lene Vestergaard Madsen

 

Deltagere: Hovedbestyrelsen, Fiskelaug, Fodbold, Gymnastik, Badminton, Bordtennis og Skydning

Afbud: Kim Rasmussen

Mødt: Per Lauridsen, Lars Jørgensen, Emil Staun, Dorthe Hansen, Niels Peder Lindegaard, Lene V. Madsen

Referent: Jane Rasmussen

 

Ingen har hørt fra skytter og Hanne, Gymnastik

 

 

 

1. Referant findes

2. Siden sidst, bordet rundt

3. Vinterfest

4. Flyers

5. Jubilæum, status på dette

6. Generalforsamling - lister afleveres med bestyrelsesmedlemmers data til Jane

7. evt.

 

(Niels Peder vi skal have inviteret alle dem der kører til Flaske og papir indsamling med til Beboerfesten.)

 

 

 

1. Referat

Sidste møde blev afholdt den 25-08-2015. Referat er udsendt.

 

2. Siden sidst, bordet rundt

Lene, det har været lidt småt med møder siden sidst. Der har heller ikke været så meget at holde møde

om. Vi har fået overført kr. 96.008, 48 fra Støtteforeningen til Aktivitetskontoen den 29-09-2015. Hvad beløbet dækker vides ikke. Vi forventer at modtage et afsluttende regnskab fra Støtteforeningens kasserer.

 

Bordtennis: Det går forrygende, vi vinder og vinder. Sarah har opstartet børneungdomshold. Hun har tidligere forsøgt sig med dette, men flyttede til Odense ifbm. sin læreruddannelse. Kunne godt bruge et par seniorer mere.

 

Villy startede med at være kasserer i 1992, vi mangler ham.

 

Badminton: Dorthe spørger, hvem der gør rent her i klubhuset? Det er så indbydende, med blomster i vinduerne og rent, for første gang nogen sinde. Det er Regitze og Freddy. Stor ros til dem 

Spititusbevilling til klubhust udestår, PL søger for dette. Action: Per.

 

Mange +60 spillere mandag og onsdag. Der er flere børn med end sidste år, men kunne godt ønske at endnu flere kom med. Børnene er i alderen 8-14 år. 75+ spiller onsdag og fredag.

Mandag kun 2 ledige baner og onsdag 1 ledig bane.

 

Dorthe spørger, hvorfor der ikke er kommet tilskud fra kommunen i 2013 og 2014.

I 2013 ved vi ikke, hvad der er sket og i 2014 er det hovedforeningens skyld, at der ikke er blevet indsendt noget til Kommunen.

 

Efter mødet har Jane rettet henvendelse til Dorte Elgaard, Nyborg Kommune, som oplyser, at der ikke kan udbetales medlemstilskud for 2013 og 2014 nu.

 

Fodboldafdelingen har fået udbetalt tilskud til lederuddannelse i juli måned 2015 kr. 2.760 overført til CVR nr. 32636624 nem konto, som er tilknyttet her. (Jeg, Jane, har ikke adgang til andre konti end Spar Nords Erhvervskonto og Aktivitetskonto) her er pengene ikke gået ind.

 

Derimod har jeg modtaget et beløb på kr. 3.391,50 overført af Niels Peder Lindegaard. Dette beløb overføres til Fodboldafdelingen d.d. Som Dorte oplyser at medlemstilskud for 2014.

 

Dorte kan ikke finde, hvad hun får tilbage fra KRIF’s hovedbestyrelsen. Badminton kunne ligeså godt have timerne på Ørbæk Marked selv. Hvad får I andre ud af hovedbestyrelsen, ja vinterfesten ???

 

Diskussion om Hovedforeningen har nogen eksistensberettigelse længere. Den står for Ørbæk Marked, Flaske og papirindsamling og vinterfest, sommerfesten blev aflyst. Der er simpelthen ikke nok opbakning længere.

 

Østfyn burde gå sammen. Herredsted, KRIF, Ørbæk vil selv, men de kan ikke stille et hold.

 

I år kan Lene ikke deltage i fordeling af vagter på Ørbæk Marked. Dorte kan godt træde i stedet, med hjælp fra en mere.

 

Lene stopper om 2 år og Jane ligeså. Skal hun være afviklingsminister, således at afdelingerne kører videre alene ?

 

Hvis nogle ønsker at hovedforeningen skal fortsætte må de byde ind.

 

Send medlemstal for 2013, 2014 og 2015 nu til Jane.

 

Vi skal beklage, at vi ikke har haft styr på det. 2013 er historie med en anden kasserer.

Hovedforeningen vil godtgøre de afdelinger, der ikke har modtaget tilskud for 2013 og 2014.

 

Emil: Teltet har været udlevet pænt.

Skal det fortsætte, hvis, skal der hjælp til og en fast Bemandingsplan.

 

Teltet er udslidt. Det skal enten udskiftes eller teltudlejning stoppe. Det koster 25-30.000 kr. for et nyt.

Afdelingerne skal melde tilbage om de kan stille med nogle til opsætning af telt. Hvis der ikke kommer tilmeldinger stopper teltudlejningen, men udlejningen gennemføres for de 2 bestillinger der er i 2016.

 

Fiskelaug: Lars, vi har forsøgt os med klubaftener 2 gange om ugen. Men der kommer ikke mange flere. En børneaften og en voksenaften på opfordring.

Binder fiskenet selv. Arbejder i at få værktøj til at lave spinnere selv.

 

Fodbold: Det er den stille tid. Der er lidt indendørs. Lidt stævner. Kunstgræs i Nyborg om mandagen, men ringe tilmelding. Har aflyst 2 gange.

 

Der er ikke noget indendørs fodbold i Nyborg kommune nu. Kun KRIF fodbold. Kommunen siger, at der ikke skal tages så meget indendørs fodbold ind. Indendørs fodbold må vige for andre aktiviteter, idet der er kunststofbaner til dette.

 

3. Vinterfest den 27. februar 2016 (beboerfest)

 

4. Flyers kommer ud i postkasserne

I år kaldes vinterfesten Beboerfest, så håber vi der vil komme andre borgere også.

 

Der kommer en musiker, Jesper Gade. Han spiller under maden, så er der revy og en pause med salg af lotteri og herefter dans og natmad.

 

Lotteri var genialt sidste år. Vi køber nogle æsker chokolade til gaver.

 

Alle skal have et dokument med til generalforsamlingen den 16. marts 2016 med foreningens bestyrelsesmedlemmer.

 

Der skal afleveres en kopi af revisorgodkendt regnskab til Jane, Ellingevej 31 senest den 17. februar 2016.

 

5. Eventuelt

Tiltag fra Lise Fenger, som ønsker at få noget at KRIFs jord til Naturbørnehaven, det stykke der ligger langs Stenhavevej. Det er fodbold, der har fået lov til at låne banerne af Juelsbjerg i 100 år. Mener ikke, at vi kan give noget væk, som vi har fået lov til at låne. Vil fodbold finde ud af om det er lovformeligt.

 

Mødet slut kl 21.45.

 

 

 
Copyright © KRIF - Kullerup Refsvindinge Idræts Forening